ALPERT, Richard
Ram Dass
6. 4. 1931 Boston (Massachusetts)
22. 12. 2019, Maui (Havaj)
 


Psycholog, společně s Timothym LEARYM a Kenem
KESEYM jeden z hlavních organizátorů experimentů s LSD v 60. letech.Pocházel z bohaté rodiny právníka a dostalo se mu dobrého vzdělání na Tuftově univerzitě, Weseyho univerzitě a na Stanfordově univerzitě, kde obhájil doktorát z psychologie. V letech 1958 - 1963 působil na Harvardově univerzitě jako docent v oboru psychologie. V r. 1961 vystřídal Franka BARRONA ve funkci spoluředitele Harvardského projektu na výzkum psychedelických drog, který BARRON založil spolu s Timothym LEARYM v r. 1960. Výzkum se zpočátku týkal zkoumáním emočních účinků psilocybinu (výzkumu se účastnil i Aldous HUXLEY, Ralph METZNER a Allen GINSBERG). Průkopnickým činem bylo podání psilocybinu 32 vězňům s účelem zjistit, zda se změny v jejich chování mohou promítnout do snížení recidivy. Recidiva se u zkoumaných objektů snížila z 80% na 25%.

V r. 1961 se výzkum zaměřil na účinky LSD. Převratné výsledky testů natolik nabouraly zavedené způsoby pedagogické i vědecké výzkumné praxe, že univerzita dala v r. 1963 Learymu i Alpertovi výpověď.

V letech 1963-67 oba působili jako hlavní propagátoři transcendentních a veskrze pozitivních účinků LSD na lidské podvědomí. Výsledkem byla kniha The Psychedelic Experience: A Manual Based on the Tibetan Book of the Dead (1964, 1992, č. Psychedelická zkušenost: Příručka na podkladě Tibetské knihy mrtvých ve svazku Psychedelie, 2000), na níž s nimi spolupracoval i Ralph METZNER. Založili nevýdělečnou Mezinárodní federaci pro vnitřní svobodu (IFIF) propagující rozšíření mysli pomocí halucinogenů. Organizace s pobočkami po celých USA měla hlavní centrum v mexickém Zihuataneju, odkud v r. 1964 pod názvem Castalia Foundation přesídlila do Millbrooku ve státě New York.

Zatímco Leary si budoval pozici velekněze nové drogy, Alpertovi byla publicita spíše na obtíž a když po více než třech stech halucinogenních tripech začal trpět depresemi, opustil radikální prostředí drogové kultury a vypravil se v r. 1967 do Indie.

Tam pod vedením guru “mahárádži” Neem Karoli Baba prožil duchovní znovuzrození a přijal jméno Ram Dass (Služebník Boha). Jemu je věnovaná kniha Miracle of Love: Stories about Neem Karoli Baba (1979). Po návratu do USA v r. 1968 rozvíjí svou filosofii založenou na duchovních cvičeních, v nichž se slučují nejrůznější filozofické a náboženské vlivy - hinduismus, karma jóga, súfismus, později i muslimské a křesťanské koncepty víry. Stává se velmi populárním díky svým mnohahodinovým přednáškám o východních praktikách meditace a vnitřním rozvoji osobnosti.

Byl jedním ze zakladatelů (spolu s Learym a Súfi Samem) fungující komuny Lama Foundation v Novém Mexiku, pod jejíž hlavičkou vyšla kompilace Seed (1973) i Ram Dassova nejpopulárnější kniha Be Here Now (1971, Buď tady a teď), v níž byly některé pasáže tisknuty ručně. Využívajíce východních náboženských systémů, ovšem s ohledem na většinou v křesťanském duchu vychované publikum, předkládá svou filosofii založenou na ústřední myšlence, že vesmír je bezešvý celek s jedním vědomím. Z toho pak vyvozuje ideu jak vést vnitřně vyrovnaný a smysluplný život (“Je lepší být dobrý, než dobro dělat”).

V r. 1974 založil nadaci Hanuman, která uskutečňuje nejrůznější projekty napomáhající rozvoji duchovního vědomí: ,Vězení jako ášram‘ (1974-80), jehož smyslem byla duchovní podpora vězňů (pro tyto účely vydal ve vězení zdarma distribuované knihy Inside Outside a Do It On Time), a ,Pomoc umírajícím‘.

Vzrůstající počet nekritických stoupenců jej jako v předchozím případě uvedl do depresí. Místo cesty do Indie však v r. 1974 navštívil newyorskou, tehdy populární guru Joyu a do r. 1976 byl jejím žákem.

V r. 1978 se stal spoluzakladatelem nadace SEVA (v sanskrtu Služba), mezinárodní organizace pečující o veřejné zdraví a sociální spravedlnost, která se významně podílela na boji proti slepotě v Indii a v Nepálu, na obnově zemědělství ve zpustošených guatemalských vesnicích, na zajišťování základní lékařské péče pro indiány a přitáhla pozornost k problematice bezdomovců a degradaci životního prostředí v USA. Své zkušenosti a přesvědčení shrnul v knize How Can I Help?: Stories and Reflections on Service (ed. Toinette Lippe, Paul Gormanem, 1985) a Compassion in Action: Setting Out on the Path of Service (i audio, s Mirabai Bush, 1992).

Publikuje knihy, ale sám se za spisovatele nepovažuje, charakterizuje se jako hledač. Po celou dobu intenzivně cestuje a pořádá přednášková turné, vede kursy meditace, pořádá přednášky o Upanišádách. Z té doby pochází průvodce po meditaci Journey Of Awakening. A Mediator's Guidebook (1978, č. Cesta uvědomění, 1996).

O Ram Dassově životě a filosofii podává v češtině informativní přehled publikace Ram Dass v Praze (1992) a soubor tří interview Rozhovory (1999), které zaznamenávají i pro Ram Dasse novou zkušenost s mrtvicí, která jej postihla v roce 1997, kdy ochrnul na pravou stranu těla a takřka přišel o schopnost mluvit. Navzdory zdravotním problémům se  brzy začal opět věnovat přednáškám a psaní. Osobní zkušenost s dotykem smrti zpracovává v knize Still Here: Embracing, Aging, Changing, and Dying (ed. Mark Matousek, Marlen Roeder, i audio, 2001, č .Stále tady - přijímání stárnutí, 2002).

V zatím  posledních dílech se stále více věnuje spirituálnímu životu z hlediska starých textů, převážně Bhagavadgíty, což je náplní knih One-Liners: A Mini-Manual for a Spiritual Life (2002),  Fierce Grace (2002) a Path to God: Living the Bhagavad Gita (2004).

lb

ZPĚT

Další dílo:

Eseje
Identification and Child Rearing (1962, s Robertem Searsem and Lucy Rauovou)
LSD (1966, se Sydneym Cohenem and Laurencem Shillerem)
The Only Dance There Is (1970, 1974), Grist for the Mill (1977 se Stephenem Levinem), Helping Yourself (i audio, 1987)
Between Heaven and Earth: Recipes for Living and Loving (s Laurou A. Huxley, 1991)
Grist for the Mill (se Stephenem Levinem,1995)
The Meditative Mind: Varieties of Meditative Experience (s Danielem P- Golemanem, 1996)

Audio
One Man’s Journey to the East
(1969)
Turn Back, You’re Going the Wrong Way / 1st Darshan (1970
Forms of Yoga & Meditation / 2nd Darshan (1970)
Methods of Coming to One-Pointed Consciousness / 3rd Darshan (1970)
Yoga and Daily Life (1970), Involvement with Life (1974)
On Dying (1974)
Creativity and Spirituality (1974
Finding & Exploring Your Spiritual Path (1989)
The Path of Service: Here & Now in the Nineties (1991
Cultivating the Heart of Compassion (1991), Death is Not an Outrage (1992
Ramayana (překl. William Buck, 1993), Spiritual Practices & Perspectives for Daily Life (1993)
Conscious Aging: On the Nature of Change & Facing Death (s Bernie Siegel, Marion Woodman, 1993)
Sacred Odyssey: Seeking Freedom (s Michaelem Tomsem, 1997) 
Abide as the Self: The Essential Teachings of Ramana Maharshi
(s H. W. Poonjou, 1997)
Truth & Transformation (s Hustonem Smithem a Danem Golemanem, 1997)
Experiments in Truth (1999)
Ram Dass Audio Collection.

Film, video
Flashing on the Sixties: A Tribal Document
(1990)
A Change of Heart; Timothy Leary’s  Dead (1994).