BARRON, Frank (Xavier)
17. 7. 1922, Lansford (Pennsylvánie) - 6. 10. 2002, Santa Cruz (Kalifornie)Psycholog a filosof, který se zabýval účinky psychedelických rostlin.Doktorát filozofie získal v r. 1950 na Kalifornské univerzitě, kde studoval psychoterapii a svými objevnými pracemi o kreativitě vzbudil již na počátku své kariéry zájem CIA, jejíž nabídku stát se vedoucím psychologického oddělení dvakrát nabídl.

Jeho výzkum pramenil ze zjištění, že psychoterapeutické metody pomohou zlepšit zdravotní stav jen třetině pacientů, další třetině se stav zhorší a u zbytku nenastane žádná změna. To jej vedlo k hledání účinnějších metod psychologické léčby a k vytvoření existenciálně-transakční teorie, kterou s Timothym Learym prakticky ověřil v rámci Harvardského projektu na výzkum psychedelických drog v letech 1960-61.

V r. 1961 předal svou funkci v projektu Richardu Alpertovi, odešel do kalifornského Berkeley, kde se v Institutu pro diagnostiku a výzkum osobnosti věnoval rozvoji lidské kreativity a formování osobnosti, na Kalifornské univerzitě v Santa Claře vyučoval psychologii.

Ve svém výzkumu se věnoval především dvěma následujícím otázkám:

1) Jaká je charakteristika jedinců, kteří jsou velmi úspěšní ve svém soukromém životě a profesní kariéře?
2) Jak naše společnost takové efektivně působící osobnosti utváří?

Jednou z odpovědí, k níž ve svém výzkumu došel, bylo, že "ti, kdo jsou kreativnější, mají rádi (I ve svém osobním životě) věci složité, bez řádu, dvojznačné a asymetrické. Ti méně kreativní mají rádi věci jasné, uspořádané, srozumitelné a neměnné." Položil základy pro pochopení souhry mezi kreativitou a soukromým životem.
lb

D. d.:
Scientific Creativity: Its Recognition and Development
(1963, s Calvinem Taylorem)
Creativity and Psychological Health (1963)
New Directions in Psychology II (1965, s Williamem Dementem)
Innovators and Innovation in Ireland (1966)
An Eye More Fantastical (1967)
Creavity and Personal Freedom (1968)
Creative Person and Creative Freedom (1968)
Creative Person And Creative Process (1969)
Artists in the Making (1972)
The Shaping of Personality: Conflict, Choice, and Growth (1979)
Character & Neurosis: An Integrative View (1994)
No Rootless Flower An Ecology of Creativity (1995)
Creators on Creating (1997)


Audio -
My Life and Creativity (1987)
On Viewing Fellini’s “8 &1/2” (s Isabellou Conti, 1988)
A Talk at Esalen on Creativity (i video, 1988)
Fellini, Jung, & Yeats at the Movies (Sound Photosynthesis,1993)
 Intrepid Aging & Self Renewal (Sound Photosynthesis, 1993)
 
My Life & Creativity (Sound Photosynthesis, 1993)