KAUFMAN, Robert (Garnell)
Bob Kaufman
18. 4. 1925, New Orleans (Louisiana)
– 12. 1. 1986, San Francisco (Kalifornie)Básník, známější spíše v Evropě než ve Spojených státech, jehož vliv na tvorbu beat generation je doceňován teprve v posledních letech.


Narodil se v rodině německého ortodoxního Žida a černé katoličky z Martinique, přičemž na jeho víru a životní názory měl vliv i kult vúdú, jenž vyznávala jeho babička. Ve třinácti letech utekl z domu a několik let se plavil po mořích na lodích obchodního námořnictva (devětkrát obeplul zeměkouli a přežil čtyři ztroskotání), během kterých se soukromě vzdělával.

Počátkem 40. let začal studovat literaturu na New School for Social Research v New Yorku, kde se seznámil s Williamem S. Burroughsem a Allenem Ginsbergem. S nimi také přicestoval do San Franciska (1958), kde se usadil ve čtvrti North Beach. Tam se nechal inspirovat dlouhými improvizovanými sóly a rytmy bebopových hudebníků a ve stejném duchu začal psát své básně, které recitoval v barech, kavárnách i na ulicích. Jeho básnický styl, pro který byl přezdíván “The Original Be-Bop Man”, ovlivnil tvorbu Kennetha Rexrothe, LeRoi Jonese, Allena Ginsberga, Jacka Kerouaka, Lawrence Ferlinghettiho i Gregoryho Corsa (kromě jazzu se v jeho poezii významně projevuje i zenbuddhismus).

Literární kritice i širšímu obecenstvu však jeho tvorba zůstávala dlouho utajena, neboť jeho básně byly spíše spontánními kompozicemi, které odmítal zapisovat. Většina básní se tak zachovala díky jeho manželce, spisovatelce a literární agentce Eileen Kaufmanové (rozvedeni 1958), nebo byla přepisem jeho vystoupení, které pořídili jeho přátelé. To je případ jeho tří básnických letáků – Abomunist Manifesto, Second April a Does the Secret Mind Whisper?, které vyšly ve Ferlinghettiho nakladatelství City Lights v r. 1959. Především první z nich je dnes považován za jakýsi “programový” manifest beat generation, ačkoliv se ve své podstatě jedná o antimanifest, který se vysmívá všem snahám vytvořit nějaký systém víry.

Tyto letáky byly zařazeny do první Kaufmanovy sbírky Solitudes Crowded With Loneliness (1965), která vzbudila jistou pozornost v celoamerickém kontextu, zvláště poté, co vyšel její překlad ve Francii (kde byl Kaufman nazýván “Americký černý Rimbaud”) a později i v německé, italské, polské, ruské, španělské, arabské a dánské verzi, čímž se stala vedle Ginsbergova Howl jedním ze základních děl šířících beatnický přístup ke světu v Evropě.

V r. 1959 založil Bob Kaufman s Allenem Ginsbergem, Johnem Kelleym a Williamem Margolisem časopis Beatitude, který publikoval dosud neznámé autory, mimo jiné i ruth weiss. V r. 1960 přesídlil do New Yorku, předčítal svou poezii na Harvardově univerzitě a v r. 1961 byl ve Velké Británii nominován na prestižní Guinness Poetry Award (nakonec byla udělena T. S. Eliotovi). Následující roky jsou však poznamenány Kaufmanovou závislostí na methedrinu, životem v chudobě a pobytem ve vězení. Po zavraždění Johna F. Kennedyho v r. 1963 se vrátil do San Franciska a složil buddhistickou přísahu mlčení a vyvázání se ze společnosti. Svůj protest ukončil až po dvanácti letech.

Jeho druhou sbírku Golden Sardine (Zlatá sardinka, 1967) sestavila jeho přítelkyně Mary Beachová z porůznu roztroušených rukopisů. Básně zde obsažené tvoří jakési surrealistické filmové pásmo zaznamenávající hrůzy obyčejného života v osobité formě buddhistické modlitby.
Svůj slib mlčení přerušil Kaufman po skončení války ve Vietnamu v r. 1975 a zahájil tříleté období intenzivní tvorby, které je patrné ze sbírky The Ancient Rain: Poems, 1956 – 1978 (1981). Pak se opět uchýlil do mlčení (“Chci být anonymní… mým cílem je být zcela zapomenut”) a až do své smrti se ze svého soukromého exilu objevoval ve společnosti jen velmi zřídka.

Bob Kaufman za svého života účinkoval v několika televizních pořadech - v r. 1961 uváděl široce sledovanou televizní show v belgické televizi We Dissent, v r. 1972 připravil program Coming from Bob Kaufman, Poet, který byl vysílán pod názvem Soul (hlavní role v něm měli Ossie Davis a Ruby Dee), a v programu PBS Images v r. 1982.

Reprezentativní výbor jeho poezie, včetně letáků, manifestů a celé Golden Sardine obsahuje sbírka Cranial Guitar: Selected Poems (ed. Gerald Nicosia, 1996).

V češtině vyšlo několik básní v antologii Černý majestát: Poezie černé Ameriky 20. století (1978) a v Průvodci Beat Generation Fest (1998).
lb

D.d:
Román
-

Isolation Booth
(s Lou Morheim, 1962)
Watch My Tracks (1971)
Bastard Angel (1972)

Antologie -
The Poetry of the Negro
(ed. Langston Hughes a Arna Bontemps, 1970)
Three Thousand Years of Black Poetry (ed. Alan Lomax a Raoul Abdul, 1970)

Audio -

Bob Kaufman Poet
(1991)


Film, video -
West Coast: “Beat & Beyond” (1982)