LOEWINSOHN, Ron(ald William)
15. 12. 1937, Iloilo (Filipíny)
14. 10. 2014, Berkeley (Kalifornie)


Básník a prozaik řazený k autorům beat generation.
Richard Brautigan and Ron Loewinsohn, 1963


V USA žije od roku 1945. Po absolvování střední školy cestoval dva roky (1955-57) po USA. Do roku 1967 vykonával různá zaměstnání - tiskař (1961), vedoucí kursů poezie na Poetry Centre v San Francisku, přispíval do časopisů
Tri-Quarterly, Chicago Review, Kulcher a podílel se na vydávání avantgardního časopis Sum a v Berkeley spoluzaložil skupinu uměleckou skupinu Rhymers Club. V r. 1963 vydával spolu s Richardem
BRAUTIGANEM básnický časopis Change. (Brautiganova kniha Chytání pstruhů v Americe je věnována právě Loewinsohnovi a také básníku Jacku Spicerovi.)

Studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley (1967) a na Harvardu (1971), kde obhájil disertační práci o počátečním básnickém vývoji W. C. WILLIAMSE. Od r. 1970 vyučuje americkou literaturu a vede kurzy tvůrčího psaní.

V San Francisku se zapojil do literárního hnutí beat generation. Jeho poezie je ovlivněna tvorbou Allena GINSBERGA a W. C. WILLIAMSE, kteří napsali také předmluvu k jeho první sbírce Watermelons (1959) publikované v nakladatelství LeRoi JONESE. Jeho poezie staví rovnocenně vedle sebe hovorový a básnický jazyk, básnickou a obecně vnímanou zkušenost, takže poezie se v jeho pojetí stává formou “našeho všeobecného vědomí”.

Na WILLIAMSOVU poetiku navazuje a dále ji rozvíjí ve sbírkách The World of the Lie (1963), Against the Silence to Come (1965) či L’Autre (1967). Vývoj jeho poezie dobře zachycuje souborná sbírka Meat Air: Poems 1957 – 1969 (1970). Pro nakladatelství New Direction uspořádal do knihy The Embodiment of Knowledge (1974) WILLIAMSOVY rukopisy esejů, poznámek a zápisků z let 1928-30.

Z prozaických děl je kritikou velmi ceněna jeho první próza Magnetic Field(s) (1983), jež vychází ze základního předpokladu, "že nemůžete vědět, co je to magnetické pole, dokud se v něm neocitnete". Děj se soustředí na skupinku postav, které se náhodně a důvěrně setkávají, vyprávěný ovšem z perspektivy lupiče. Pro knihu je charakteristický vnitřní život postav, jejich putování reálnými a duchovními světy, střet jejich zkušeností a představ.

Dlouho je očekávána i jeho vzpomínková kniha o beat generation You Talkin’ to Me?.

Ron Loewinsohn vyučoval americkou literaturu na Harvardu (1968-70), od r. 1971 působí na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Jeho knihy často obsahují prózu, poezii i divadelní hry v jednom svazku.

lb

ZPĚT

D.d: Poezie - Lying Togethers, Turning the Head and Shifting the Weight, the Produce District and Other Places – A Spring Poem (1967), Three Backyard Dramas with Mamas (1967), These Worlds Have Always Moved in Harmony (1968, s Diane Wakoski a Robertem Kellym), The Sea, Around Us (1968), The Step (1968), The Leaves (1973), Eighty Fairy Tales (1975), Goat Dances: Poems and Prose (1976), Where All the Ladders Start (1987).

Próza - Where All the Ladders Start: A Novel (1987).