OPPENHEIMER, Joel (Lester)
18. 2. 1930, Yonkers (New York) -  11. 10. 1988, Henniker (New Hampshire)
Básník řazený k básnické škole Black Mountain College.
Studoval na Chicagské univerzitě (1948-49), ale největší význam pro jeho tvorbu bylo studium na Black Mountain College (1950-53), kde působili básníci Charles OLSON, Robert CREELEY a Robert DUNCAN. Od Olsona převzal otevřenou formu projektivního verše, který však podřizuje spíše dechu než metru či pravidelnému rytmu strofy. Používáním prostého, nekomplikovaného jazyka se jeho poezie hlásí k dědictví Williama C. WILLIAMSE. Svou poezii publikoval v nákladech několika kusů až stovek výtisků nebo v podobě volných listů. Knihy si sám tisknul i vázal, častý byl výtvarný doprovod významných umělců – např. jeho první sbírku The Dancer (1951) ilustroval Robert Rauschenberg.

Průřez jeho poezií podávají sbírky In Time: Poems 1962-1968 (1969), Just Friends / Friends and Lovers: Poems 1959-1962 (1980), New Spaces: Poems 1975-1983 (1985), Names & Local Habitations: Selected Earlier Poems 1951-1972 (1988) a The Collected Later Poems (ed. Robert J. Bertholf, 1997), shrnující básně z let 1975-94 plus 49 dosud nepublikovaných básní.

Pracoval jako tiskař a typograf, produkční manažer u tiskařské firmy (1964-66), byl prvním ředitelem Poetry Project v kostele sv. Marka na newyorské Bowery (1966-68), působil na City College of the City Univerzity of New York jako sídelní básník (1969-82), od r. 1982 působil jako profesor v oboru komunikace a sídelní spisovatel na New England College v Hennikeru, New Hampshire. Přispíval do mnoha časopisů, především do The Village Voice (1969-84) svými sloupky na nejrůznější umělecká, společenská a politická témata. Výbor z jeho článků je obsažen v Drawing from Life: A Selection of Joel Oppenheimer’s Writings from The Village Voice (ed. Robert J. Bertholf and David Landrey, 1998).

lb

D.d.: Poezie -
Four Poems to Spring (1951)
The Dutiful Son (1956)
The Love Bit, and Other Poems (1962)
In Time: Poems 1962-1968 (1969)
On Occasion: Some Births, Deaths, Weddings, Birthdays, Holidays, and Other Events (1973)
The Wrong Season (1973)
The Woman Poems (1975)
Acts (1976)
Marilyn Lives (1981)
Houses (1981)
At Fifty (1982)
The Ghost Lover (1983)
Poetry, the Ecology of the Soul: Talks and Selected Poems (ed. David Landrey a Dennis Maloney 1983)
Why Not (1985)
The Teacher (1986)


Próza -

Pani’s Eyes
(1974)
New Hampshire Journal (ed. Perry Township, 1994)


Div. hry -

The Great American Desert
(1966)
Like a Hill, Miss Right


Film, video –

End of Road
(1970)
Poetry in Motion II (1995)