SANDERS, (James) Ed(ward)
17. 8. 1939, Kansas City (Missouri)


Spisovatel, básník, hudebník, novinář a politický aktivista, který hrál významnou roli při přerodu beatnického hnutí let padesátých v kontrakulturu let šedesátých.

Významnou roli pro utváření kontrakultury i hnutí hippies sehrál v New Yorku Sandersem vydávaný avantgardní časopis
Fuck You / A Magazine of the Arts (1962-65), nakladatelství Fuck You Press, knihkupectví Peace Eye Bookstore (zal. 1964) a jeho hudební skupina Fugs (1964–70; s básníkem Tuli Kupfenbergem a Kenem Weaverem), které napadaly vžitá tabu a klišé společenského života v přístupu k drogám, sexu, rasismu a politickému režimu prostřednictvím výsměchu, drsné satiry, černého humoru a vulgárního jazyka (např. LP First Album, 1966, The Fugs, 1966, The Virgin Fugs, 1968, živé Golden Filth, 1970). Texty skupiny jsou obsaženy ve sbírce The Fugs Songbook! (1965).

Účtování s šedesátými lety je pak do jisté míry i námětem nahrávek obnovených Fugs (1983-1986), ryze současné je však album
The Real Woodstock Festival (1994) a Fugs Final CD (Part 1) (2004). Fugs dnes vystupují ve složení Ed Sanders, Tuli Kupferberg,  Steve Taylor, Coby Batty a Scott Petito. 

Ze svého pobytu ve vězení, kam byl odsouzen za pokus znemožnit spuštění nové ponorky (1961), vytěžil svou první básnickou sbírku Poem from Jail (1963), kterou napsal na roli toaletního papíru. Jeho poezie je silně ovlivněna poezií Allena GINSBERGA, s nímž se účastnil poetických recitací i politických akcí (např. protiválečné demonstrace před Pentagonem v r. 1967, kde s Fugs deklamoval svůj text ‘Out Demons Out‘), je ovšem mnohem experimentálnější (“skatologická poezie volné formy”), satiričtější a více zaměřená na aktuální politická témata. Ginsbergovu životu se věnuje v knize psané volným veršem The Poetry and Life of Allen Ginsberg: A Narrative Poem (2000, české vydání se chystá na r. 2023).

Vedle básní zpracovávajících témata často velmi skandální (převážně sexuálního charakteru), píše poezii i ryze lyrickou a milostnou, což vyniklo až sbírkou Thirsting for Peace in a Raging Century: Selected Poems 1961 – 1985 (1987), poctěné Americkou knižní cenou v r. 1988. Některé jeho sbírky, např. Poems for Robin (1987), ilustrovala jeho manželka Miriam.

Z prozaických děl jsou nejvýznamnější sbírka povídek Tales of Beatnik Glory (1975, dvousvazkové 1990, trojsvazkové 2001), podle které byl natočen i stejnojmenný celovečerní film, a především již klasická kniha investigativní žurnalistiky The Family: The Story of Charles Manson’s Dune Buggy Attack Battalion (1971, dopl. vyd. 1989, č. Rodina, 1995), která zaznamenává historii pseudo-hippiesovské skupiny Charlese Mansona, jejímž nejtěžším zločinem se stala vražda herečky Sharon Tate, manželky režiséra Romana Polanského. Kniha byla průběžně doplňována o nové skutečnosti a všímala si dalšího vývoje Mansonovy osobnosti během jeho pobytu ve vězení. Význam knihy spočívá kromě její investigativní metody sledování kriminálního případu také v podrobném studiu příčin konce hnutí hippies a studiu odvrácené strany acidové kultury, volné lásky, drog, motocyklových gangů, skrytého i zjevného násilí, magických kultů a života v komunách.

V poslední době se Sanders podrobně zabývá americkými dějinami, které zpracovává formou “investigativní” poezie -
1968: A History In Verse (1997), America: A History In Verse, Volume 1, 1900–1939 (2000),  America: A History In Verse, Volume 2, 1940–1961 (2001)
a America: A History in Verse, Volume 3, 19621970 (2004)  zde je zachycen i vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Dokončeny jsou i další části: America: a History in Verse, Vol. 4, 1971-1985 a America: a History in Verse, Vol. 5, 1986-2000.
 
   

Ed Sanders žije se svou manželkou, spisovatelkou a malířkou Miriam R. Sandersovou ve Woodstocku (stát New York), kde od roku 1995 vydávají čtrnáctideník
Woodstock Journal. Jeho životu a tvorbě je věnováno celé číslo časopisu Review of Contemporary Fiction, Spring, Vol. 19, #1 (1999).


V červnu 2005 navštívil na pozvání 15. festivalu spisovatelů Praha Českou republiku, kde uskutečnil jedno básnicko-rockové vystoupení se skupinou The Plastic People of the Universe zaznamenané na CD The Garden Is Open / Live (2005). Další návštěvu uskutečnil počátkem prosince 2007, kdy jako prolog 18. festivalu spisovatelů Praha uspořádal v Americkém centru historicko-poetickou přednášku o roce 1968 a v divadle Minor si zopakoval společný koncert se skupinou PPU.

Je třeba připomenout, že Sanders se v 80. letech ohradil vůči tehdejší československé komunistické vládě a
jejímu přístupu ke zdejší neoficiální kulturní scéně. Skupině Plastic People také věnoval jednu ze svých básní.

A o Ivanu Magorovi Jirousovi napsal tuto:

Ivan Jirous, milovaný Magor, šel Dál
Dál      Dál      jak buddhisté říkají, Parasamgaté!
Zas tolik jsem ho neznal
ale jeho přítomnost jsem cítil
                                   v celém svém pozemském konání!
Sláva tobě, úžasný Ivane!
můj bratře, dokud Sranda, Psaní, Hudba
& Svoboda dál se v rytmu houpá
                        (houpá třebas i v sedě!)
                                               v kolejích Času

– Ed Sanders
Woodstock, New York
D.d:
Poezie
-

Poems for Marilyn
(1962)
King Lord–Queen Freak (1964)
The Toe–Queen: Poems (1964)
Banana: An Anthology of Banana – Erotic Poems (1965)
The Complete Sex Poems of Ed Sanders (1965)
Peace Eye (1965, 1967)
Egyptian Hieroglyphics (1973)
Twenty Thousand A. D. (1975)
Fame & Love in New York (1980)
The Z-D Generation (1981)
Wounded Water (1982)
The Cutting Prow (1983)
Hymn to Maple Syrup & Other Poems (1985)
Hymn to the Rebel Cafe (1993)
Chekhov (1995)
Cracks of Grace (1997)
Scrapbook of a Taos Hippie: Tribal Tales from the Heart of a Cultural Revolution (introduction) (2000)

Manifesty -
Vote!
(s Abbiem Hoffmanem a Jerrym Rubinem, 1972)
Investigative Poetry (1976).

BeletrieShards of God: A Novel of the Yippies (1970)
Love and the Falling Iron (1977)
Sanders’ Report: Surveillance Stories of the 60’s and 70’s (1984).

Muzikály:
The Karen Silkwood Cantata
(1979)
Star Peace: Three-Act Drama (1986)

Hudební alba:
Sander’s Truckstop
(1969)
Beer Cans On the Moon (1972)
Yiddish-Speaking Socialist of The Lower East Side (kazeta, 1991)
Songs in Ancient Greek (1992)
Ed Sanders: American Bard (1996)
Thirsting for Peace (2006)


Film, TV, video:
Kiss (1963)
Chappaqua (1966)
Firing Line (1975)
Poetry in Motion (1982)
Gang of Souls (1989)
An Evening with Ed Sanders and the Fugs (1994)
Cherry Valley Arts Festival 1998: August 7-9: A Tribute to 30 Years of Beat and Bohemian Influence (1998)
The Nova Convention Revisited (1998)