WELCH, Lew (Lewis Barret)
16. 8. 1926, Phoenix (Arizona) – 23. 5. (?) 1971 (Kalifornie)


Básník Sanfranciské renesance a beat generation, jehož poezie je ovlivněna buddhistickou filosofií a zenovou estetikou. V KEROUAKOVĚ románu Big Sur je ztvárněn jako Dave Vain.

 


Snyder -Whalen - Welch
Jeho dětství bylo poznamenáno nevyrovnaným vztahem mezi matkou a otcem a jejich rozchodem, následným častým stěhováním z města do města a dospělý život pak opakovanými depresemi a alkoholismem.


Na Stockton Junior College v Kalifornii (1946), kde studoval angličtinu, hudbu a malířství, měla velký vliv na jeho počáteční tvorbu tvorba Gertrudy STEINOVÉ, o níž napsal dosud nepublikovanou práci, a setkání s Williamem C. WILLIAMSEM během studií na Reed College v Portlandu, kam přestoupil v r. 1947. Tam se seznámil s dalšími budoucími básníky Garym SNYDEREM a Philipem WHALENEM, s nimiž sdílel zájem o asijské kultury.

Na WIILIAMSOVU radu přesídlil do New Yorku (1949), kde pracoval v obchodním domě, aby získal prostředky na dokončení knihy o Gertrudě Steinové, psal poezii, navštěvoval WILLIAMSE a udržoval korespondenci se svými přáteli. Ta je shrnuta v posmrtně vydané knize I Remain: The Letters of Lew Welch and the Correspondence of His Friends (1980). Pocit odloučenosti a odtrženosti od kulturního dění v něm vzbuzoval deprese, kterým se pokoušel čelit alkoholem i pobytem v dianetické terapeutické skupině. Na Chicagské univerzitě (1951) studoval filosofii a angličtinu. Znechucen strnulým akademickým přístupem k poezii na univerzitě, ukončil studia a nějakou dobu pracoval v reklamním průmyslu.

V r. 1957 se dočetl o beat generation a roli svých přátel v ní, a přestěhoval se do Kalifornie. Ve Snyderově srubu v Mill Valley se věnoval zenové meditaci a poesii. Tam se seznámil s Allenem GINSBERGEM, Jackem KEROUAKEM a dalšími beatnickými autory. V r. 1959 uskutečnil cestu s básníkem Albertem Saijem a Jackem Kerouakem do New Yorku, kterou si krátili skládáním haiku, v r. 1973 publikovanými v knize Trip Trap: Haiku along the Road from San Francisco to New York, 1959.

Přelomovou básní v jeho tvorbě se stala ,Chicago Poem‘, publikovaná v sanfranciském časopise Contact a v r. 1960 zařazená do ALLENOVY antologie The New American Poetry, báseň zabývající se zoufalstvím, jež pramení ze života v americkém velkoměstě, využívající hovorovým jazyku a hipsterského žargonu. První publikované Welchovo dílo, dlouhá báseň Wobbly Rock (1960), věnovaná Garymu SNYDEROVI (jehož zenová filozofie je v básni určující) a rozdělená do šesti částí, rozvíjí motiv skály na břehu oceánu omývané vlnami. Ačkoliv Welchova poezie zde využívá různé tradiční rétorické techniky a řadí vedle sebe zcela odlišné tématické i jazykové prvky, je především poezií intuitivní využívající otevřenou formu.

V r. 1960 pobýval ve FERLINGHETTIHO srubu na Big Sur s Jackem KEROUAKEM a s Lenore KANDELOVOU, s níž prožil bouřlivý vztah. Po rozchodu s ní se začíná zabývat myšlenkami na sebevraždu po vzoru Majakovského, Harta CRANEA, Vachela LINDSAYE, Dylana Thomase a Malcolma LOWRYHO. Napsal vizionářskou a mystickou báseň ,Ring of Bone‘, podle níž byla pojmenována sbírka sebraných básní - Ring of Bone: Collected Poems 1950 - 1971 (1973), která v pěti “knihách” tvoří “spirituální autobiografii ve víceméně chronologickém sledu”. Odstěhoval se do opuštěného srubu v Trinity Alps v Kalifornii, kde začal žít jako poustevník, později se přestěhoval blíže k lidem a žil z finanční podpory své matky.

Po návratu do San Franciska v r. 1963 uskutečnil několik veřejných recitací, poskytl několik interview a publikoval několik básní v časopise Poetry. 12. 6. 1963 uskutečnil své nejúspěšnější čtení (“Free Way Reading”) s Garym SNYDEREM a Philipem WHALENEM. Seznámil se s Magdou Greggovou, krátce se živil jako kontrolor v docích a v r. 1964 vedl kurzy poezie na Kalifornské univerzitě v San Francisku. Vydal sbírky Hermit Poems (1965), At Times We’re Almost Able To See (1965), odkazující k vlivu japonské a čínské přírodní poezie, jejichž hlavním tématem je význam hledání místa, ve kterém by člověk mohl být “doma”. Těmito sbírkami a souborem vybraných básní On Out (1965) přesvědčil o svých uměleckých kvalitách širší publikum i literární kritiku.

Po tomto úspěšném období však následovalo závěrečné období depresí a alkoholické závislosti a jen sporadického psaní. Publikoval jen útlou sbírku The Song Mt. Tamalpais Sings (1969). V r. 1970 podepsal smlouvu s renomovaným nakladatelství Grove Press na obsáhlejší sbírku a tři týdny působil jako sídelní básník na Coloradské státní univerzitě v Greeley. Když se v lednu 1971 s Magdou Greggovou rozešel, pokoušel se vyřešit následující depresi opětným odchodem do samoty srubu na pozemku sousedícím se Snyderovým, který mu pomohli zařídit jeho přátelé. 23. května 1971 si však vzal revolver a odešel do lesů. Jeho tělo se nikdy nenašlo.

lb

ZPĚT


D. d.: Poezie -

The Basic Con
(1967)
Courses (1968)
Redwood Haiku & Other Poems (1972)

Próza -
How I Work As A Poet & Other Essays, Plays, Stories
(1973)
I, Leo: An Unfinished Novel (1977)
I Remain: The Letters of Lew Welch & The Correspondence of His Friends (2 svazky, ed. Donald Allen, 1980)

Interview
The San Francisco Poets
(ed. David Meltzer, 1971)
On Bread & Poetry, A Panel Discussion with Gary Snyder, Lew Welch & Philip Whalen (ed. Donald Allen, 1977)

Audio -
Jack Shoemaker, David Meltzer and Lew Welch: At the Isla Vista Episcopal Church, a Unicorn Reading, 1969 Apr.
7 (1969)
Maya Benefit Reading: Berkeley, Calif., 1970 Apr. 2. (1970)