WHALEN, Philip
 20. 10. 1923, Portland (Oregon) - 26. 6. 2002, San Francisco
Básník, jeden z hlavních představitelů Sanfranciské renesance, bývá však spíše spojován s básníky beat generation, neboť do širšího povědomí vešel zásluhou prvního veřejného čtení beatniků v sanfranciské Six Gallery v říjnu 1955. Jedna z postav KEROUAKOVÝCH románů (Warren Coughlin v 
Dharma Bums, Ben Fagan v Big Sur).
Zenshin Ryufu

Vyrůstal v malém oregonském městečku The Dalles, kde vystudoval střední školu. Poezii začal psát v šestnácti letech. Služby u  válečného letectva jako radista v letech 1943 – 46 využil ke studiu asijské literaturu a náboženství, po válce ve studiu pokračoval na Reed College v Portlandu, kterou ukončil v r. 1951 a kde se spřátelil s Garym SNYDEREM a Lew WELCHEM – všichni vyšli z podobných rodinných poměrů, společně sdíleli zájem o ekologii, indiánské mýty a východní filosofii. Po ukončení univerzitního studia až do r. 1955 cestoval po Západním pobřeží a živil se příležitostnými zaměstnáními, se Snyderovou pomocí získal práci požárního pozorovatele v národním parku Mount Baker. Deníkové poznámky, postřehy a úvahy se staly základem jeho poezie, s níž vystoupil v Six Gallery.


Snyder - Whalen - Welch

Ačkoliv se mu záhy poté naskytla možnost akademické kariéry, dal přednost bohémskému stylu života a stejně jako mnoho dalších autorů začal experimentovat s psaním pod vlivem peyotu. V té době se jeho dosud apolitické verše respektující imagistický modus a formální poezii T. S. ELIOTA a Wallaceho STEVENSE začínají více rozvolňovat, řídit se rytmem jazyka a zároveň se otevírat okolnímu, skutečnému životu se všemi jeho kulturně-společenskými změnami (migrace Japonců a Číňanů do Kalifornie, zbožní velkovýroba, poválečný baby boom, příliv obyvatel do měst). Za zvratovou báseň bývá v tomto ohledu označována báseň ,If You’re So Smart Why Ain’t You Rich‘.

Svá dvě stěžejní, “beatnická” díla Like I Say a Memoirs of an Interglacial Age vydal v r. 1960. V těchto i v následujících sbírkách se doplňuje svoboda formální (ozvuky jazzových rytmů i symfonií, volný verš s využitím citací antických autorů či vlastních náhlých prozření, hovorová mluva) se svobodou sexuální, intelektuální, morální i politickou. Whalen se pokouší  skloubit vědomí prostého Američana s Nezápadním mysticismem a náboženstvím, s čínskou a japonskou literaturou a malířstvím, s vědeckými poznatky v oboru architektury, historiografie, archeologie a se současnými tendencemi v literatuře.

Témata básní dalších sbírek Every Day (1965) a On Bear’s Head (1969) jsou mnohdy až banální – každodenní, obyčejný život, akt jídla, co básník právě vidí, nad čím přemýšlí –, podstatná je intenzita prožívání každého okamžiku, často ovšem podávaná se sebeshazující ironií. Forma a styl básní jsou mnohdy srovnávány s kerouakovským spontánním tokem vědomí – na rozdíl od kerouakovského “přímočarého” vyprávění však Whalenovo “nekonečné vlákno (nervový film)” krouží kolem určitého tématu a jen pomalu se přesouvá k dalšímu. Básně jsou často adresované jediné hrdince či bohyni – Múze, stále více a zjevněji se projevuje vliv buddhismu a zenu, kterým se společně zabýval s básníky a přáteli Joanne KYGEROVOU, Willem PETERSENEM a Albertem Saijem. V r. 1966 odcestoval za Garym SNYDEREM do Kjóta a s krátkou přestávkou v r. 1967 tam až do r. 1971 studoval zen-buddhismus.

Po návratu začal na pozvání róšiho Richarda Bakera žít v Sanfranciském zenovém centru jako mnich, v letech 1974-83 byl hlavním mnichem v Zenovém horském centru v kalifornské Tassajaře, V letech 1984-87 vyučoval v Narópově institutu v coloradském Boulderu. V r. 1987 mu jeho učitel Richard Baker udělil svolení vyučovat buddhismus (přijal jméno Zenshin Ryufu). Od r. 1991 působí jako opat v Zenovém centru na Hartford Street v San Francisku. Ke sklonku života prakticky již vůbec nepsal, což souviselo jednak s buddhistickou praxí, jednak se zdravotními problémy (slepota).

Ucelený přehled vývoje Whalenovy poezie shrnuje sbírka Overtime: Selected Poems (ed. Michael Rothenberg, 1999), která je chronologicky řazeným výborem básní od 50. do 80. let.

V češtině vyšlo několik básní v antologii Obeznámeni s nocí (1967).
lb

D.d.: Poezie:
Self Portrait from Another Direction
(1959)
Highgrade: Doodles, Poems (1966)
Severance Pay: Poems 1967 – 1969 (1969)
Scenes of Life at the Capital (1971)
The Kindness of Strangers: Poems 1969 – 1974 (1976)
Enough Said: fluctuat nec mergitur: Poems 1974 – 1979 (1981)
Heavy Breathing: Poems 1967 – 1980 (sdružuje předchozí čtyři tituly, 1983)
Decompressions: Selected Poems (1978)
Driving Immediately Past Something Green (1991)
Canoeing Up Cabarga Creek (spolu s Miriam Saganovou, Robertem Winsonem a Allenem Ginsbergem, 1996)

Próza:

You Didn’t Even Try
(1967)
 
Imaginary Speeches for a Brazen Head (1971) – oba romány vyšly v jednom svazku v r. 1985
Off the Wall: Interviews with Philip Whalen (1978)
The Diamond Noodle (1980)


Film, video -

Philip Whalen
(1965)


Audio -
Philip Whalen [reading in] California Hall, Aug. 25, 1978
(1978)
Thot-Fal’N (1978)
Whalen 76 & 87 Readings (1992)
Howls, Raps & Roars: Recordings from the San Francisco Poetry Renaissance (1993)